20/08/2022 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Bùi cửu đệ
別裴九弟

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 11:33

 

Nguyên tác

西江萬里向東流,
今夜江邊駐客舟。
月色更添春色好,
蘆風似勝竹風幽。

Phiên âm

Tây giang[1] vạn lý hướng đông lưu,
Kim dạ giang biên trú khách chu.
Nguyệt sắc cánh thiêm xuân sắc hảo,
Lô phong tự thắng trúc phong u.

Dịch nghĩa

Từ khúc sông tây em đi vạn dặm về hướng đông,
Đêm nay thuyền chở em đi còn cắm sào bên bờ sông.
Ánh trăng làm cảnh xuân thêm đẹp,
Cảnh đám lau sậy coi đẹp hơn cảnh bụi tre âm u.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ hướng tây về đông vạn dặm
Đêm nay thuyền còn cắm bên sông
Ánh trăng làm cảnh xuân nồng
Đám lau sậy đẹp hơn rừng trúc xa
Bùi cửu thân thế không rõ, có lẽ là em kết nghĩa của tác giả.

[1] Đoạn sông phía tây của sông Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Biệt Bùi cửu đệ