06/10/2022 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký biệt Thân sinh kỳ 1
寄別申生其一

Tác giả: Vương Kiều Hồng - 王嬌紅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2021 23:15

 

Nguyên tác

如此鐘情古所稀,
籲嗟好事到頭非。
汪汪兩眼西風淚,
獨向陽台作雨飛。

Phiên âm

Như thử chung tình cổ sở hy,
Dụ ta hảo sự đáo đầu phi.
Uông uông lưỡng nhãn tây phong lệ,
Độc hướng Dương Đài tác vũ phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nếu chung tình xưa nay vốn hiếm,
Kết quả nào việc tốt, thương thay.
Trước gió tây lệ đầy hai mắt,
Nhằm Dương Đài làm đám mưa bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiều Hồng » Ký biệt Thân sinh kỳ 1