06/10/2022 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sầu riêng

Tác giả: Đỗ Quốc Thuấn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ThangLong01 vào 20/01/2017 16:45

 

Bởi ai chôn cất tủi hờn
Bởi ai dấu những đau buồn đã qua
Cho nên nở một loài hoa
Mà người đời gọi tên là Sầu Riêng
Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quốc Thuấn » Hoa sầu riêng