19/01/2021 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bán dạ
半夜

Tác giả: Ryōkan Taigu - 良寛大愚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 25/10/2018 13:04

 

Nguyên tác

回首五十有餘年,
人閒是非一夢中。
山房五月黃梅雨,
半夜蕭蕭灑虛窓。

Phiên âm

Hồi đầu ngũ thập hữu dư niên,
Nhân gian thị phi nhất mộng trung.
Sơn phòng ngũ nguyệt hoàng mai vũ,
Bán dạ tiêu tiêu sái hư song.

Bản dịch của Đông A

Đã ngoài năm chục ngoảnh đầu trông
Phải trái cõi người giấc mộng không
Đầu hạ mưa mai phòng giữa núi
Nửa đêm rào rạt hắt song suông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryōkan Taigu » Bán dạ