05/02/2023 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXIII
XXIII

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/02/2022 05:46

 

Nguyên tác

Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерной
Одет, раздет и вновь одет?
Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильной
по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Всё, что в Париже вкус голодной,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, —
Всё украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi có tả hệt như tranh hiện thực
Đứng cách biệt một nơi là phòng làm việc,
Chàng là người mẫu mực theo mốt rồi
Hết mặc vào, cởi ra, lại mặc vào thôi
Mọi thứ phục vụ cho thói đua đòi quá mức
London bán nước hoa, mỹ phẩm đủ hết,
Họ lần theo biển Ban tích đến tìm ta,
Mang hàng sang và chở gỗ, mỡ về nhà,
Pari có khẩu vị, sành ăn được chiều theo ý thích
Họ đã chọn một nghề nghe hữu ích
Làm mọi điều giải khuây theo mốt, hợp thời,
Phục vụ người giàu có, hưởng lạc trên đời,-
Tất tật được điểm trang cho phòng làm việc
Ở tuổi mười tám của chàng hiền triết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXIII