18/08/2022 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức vương tôn - Hạ
憶王孫-夏

Tác giả: Lý Trọng Nguyên - 李重元

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/01/2008 17:29

 

Nguyên tác

風蒲獵獵小池塘,
過雨荷花滿院香。
沈李浮瓜冰雪涼。
竹方床,
鍼線慵拈午夢長。

Phiên âm

Phong bồ lạp lạp tiểu trì đường,
Quá vũ hà hoa mãn viện hương.
Trầm lý phù qua[1] băng tuyết lương.
Trúc phương sàng[2],
Trâm tuyến dung niêm ngọ mộng trường.

Dịch nghĩa

Gió thổi vù vù, cỏ bồ rạp xuống bên ao,
Hương sen sau mưa (gió thổi) lùa khắp viện.
Mận chìm dưa nổi, lạnh như băng tuyết.
Giường trúc vuông,
Lười động kim chỉ sau giấc mộng trưa dài.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vi vu gió thổi mặt ao trong,
Mưa tạnh sen thơm khắp viện hương.
Mận nổi dưa chìm lạnh tựa băng,
Giường trúc vuông,
Kim chỉ mộng dài biếng ngó ngàng.
[1] Mận và dưa ngâm dưới giếng để làm lạnh quả chìm quả nổi, khi lấy lên lạnh như băng.
[2] Giường hình vuông, tức giường đôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trọng Nguyên » Ức vương tôn - Hạ