18/09/2020 22:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh đĩ lại mất cửa đền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 13:46

 

Đánh đĩ lại mất cửa đền,
Lấy chồng lại phải đem em đi bù.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đánh đĩ lại mất cửa đền