24/09/2021 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

17

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 18:07

 

Hào phóng là gió
Mù quáng cũng là gió

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 17