30/10/2020 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khê thượng ngộ vũ kỳ 2
溪上遇雨其二

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:54

 

Nguyên tác

坐看黑雲銜猛雨,
噴酒前山此獨晴。
忽驚雲雨在頭上,
卻是山前晚照明。

Phiên âm

Toạ khán hắc vân hàm mãnh vũ,
Phún tửu tiền sơn thử độc tình.
Hốt kinh vân vũ tại đầu thượng,
Khước thị sơn tiền vãn chiếu minh.

Dịch nghĩa

Ngồi coi đám mây đen đang đổ mưa lớn,
Trút rượu xuống sườn núi đằng trước, chỗ này chưa có gì cả.
Bỗng kinh hãi thấy mây và mưa đã kéo tới trút nước lên đầu,
Nhìn lại sườn núi trước mặt, thấy hoàng hôn và ráng chiều đỏ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi nhàn ngắm mây đen, mưa lớn
Đang ào ào trút xuống núi xa
Bỗng nhiên mưa tới trên đầu
Nhìn ra triền núi, ráng đâu sáng ngời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Khê thượng ngộ vũ kỳ 2