29/09/2022 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ kỳ 2
宮詞其二

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2008 00:41

 

Nguyên tác

監官引出暫開門,
隨例須朝不是恩。
銀鑰卻收金鎖合,
月明花落又黃昏。

Phiên âm

Giám quan dẫn xuất tạm khai môn,
Tuỳ lệ tu triều bất thị ân.
Ngân thược khước thu kim toả hợp,
Nguyệt minh hoa lạc hựu hoàng hôn.

Dịch nghĩa

Hàng ngày quan Thái giám tạm mở cửa cung,
Dẫn các cung nữ lên chầu vua không do một ân sủng nào.
Xong được trao một chìa khoá bạc, mở một phòng có ổ khoá vàng,
Trăng cứ sáng, hoa cứ rơi, chiều cứ xuống (nhưng vua không vào).

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Giám cung mở khoá dẫn vào
Chầu vua chiếu lệ có đâu được mời
Lui về cửa khoá lại rồi
Trăng tàn hoa rụng dài đời thâm cung
Bài này một số sách có ghi nhan đề bài thơ là "Cung oán".
Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Cung từ kỳ 2