21/03/2023 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 06
秋浦歌其六

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:10

 

Nguyên tác

愁作秋浦客,
強看秋浦花。
山川如剡縣,
風日似長沙。

Phiên âm

Sầu tác Thu Phố khách
Cưỡng khán Thu Phố hoa
Sơn xuyên như Diễm Huyện
Phong nhật tự Trường Sa.

Bản dịch của mailang

Sầu đến người Thu Phố,
Phố Thu gượng ngắm hoa.
Núi sông như huyện Diễm,
Ngày gió tựa Trường Sa.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 06