27/10/2021 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên sông

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2015 16:12

 

Mây trôi sông dài
Thuyền qua mấy bến
Chân trời xa xôi

Bóng cây rủ mềm
Nhịp chèo xa vắng
Đưa chiều vào đêm

Bước chân xa người
Còn đây hương tóc
Áo chùng chia phôi

Sương đầy bến thôn
Rong rêu tiếc nuối
Buốt lạnh tâm hồn
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Trên sông