03/02/2023 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh khờ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2016 14:43

 

Hoa thơm anh sợ người ta hái
Vội rào, vội chắn chẳng ai hay
Sương nắng đều không mong thấm được
Hoa đành héo úa  rụng rơi ngay
Anh lại sợ gió kia về thổi mạnh
Sẽ làm tan tác cánh hoa em
Đem đi xay nhuyễn ra thành bột
Lâu ngày lên mốc trắng như vôi
Kinh hoàng, rửa sạch mùi ô uế
Trôi mất em rồi, tiếc ngẩn ngơ

Giờ đây tìm được cành hoa quí
Anh ép vào trang sách học trò
Trời ơi! Thằng khốn đang tâm cắp
Đêm ngày lục lạo bỏ ăn cơm
Anh giận tìm thêm nhành hoa khác
Thưa cùng cha mẹ cưới em thôi
Để anh chăm sóc người yêu nhỏ
Cho khỏi buồn đau với tháng ngày.
TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: Hai tâm hồn, NXB Thanh niên, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Anh khờ