22/01/2021 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn bà
Women

Tác giả: Adrienne Cecile Rich

Nước: Mỹ
Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2019 21:32

 

Nguyên tác

For C.R.G.

My three sisters are sitting
on rocks of black obsidian.
For the first time, in this light, I can see who they are.

My first sister is sewing her costume for the procession.
She is going as the Transparent Lady
and all her nerves will be visible.

My second sister is also sewing,
at the seam over her heart which has never healed entirely.
At last, she hopes, this tightness in her chest will ease.

My third sister is gazing
at a dark-red crust spreading westward far out on the sea.
Her stockings are torn but she is beautiful.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tặng C.R.G.

Ba đứa em gái của tôi đang ngồi
trên những tảng đá núi lửa màu đen.
Lần đầu tiên, dưới ánh sáng này, tôi có thể thấy chúng là ai.

Đứa em thứ nhất đang may trang phục của em cho đám rước.
Em sẽ làm Cô gái Trong suốt
và toàn bộ dây thần kinh trong em sẽ nhìn thấy được.

Đứa em thứ hai cũng đang may,
ở đường nối trên trái tim em chưa bao giờ hoàn toàn lành lại.
Cuối cùng, em hy vọng, sự chật chội trong lồng ngực này sẽ vơi.

Đứa em thứ ba thì đang nhìn
về một lớp vỏ màu đỏ nâu trải dài về đằng tây ra xa trên biển.
Quần tất của em rách nhưng em đẹp.
1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Adrienne Cecile Rich » Đàn bà