21/08/2022 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ viết
喜曰

Tác giả: Hà Tông Quyền - 何宗權

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 16:51

 

Nguyên tác

開戶喜朝暾,
旬餘風雨繁。
天應憐冷寂,
人久渴晴暄。
山色浮沙渚,
江光接海門。
照臨原不遠,
況復爾春溫。

Phiên âm

Khai hộ hỷ triêu thôn
Tuần dư phong vũ phồn
Thiên ưng lân lãnh tịch
Nhân cửu khát tình huyên
Sơn sắc phù sa chử
Giang quang tiếp hải môn
Chiếu lâm nguyên bất viễn
Huống phục nhĩ xuân ôn.

Dịch nghĩa

Mở cửa vui mừng đón ánh nắng ban mai
Đã hơn mười ngày gió mưa dầm dề
Trời hãy nên thương xót cho sự lạnh lẽo u tịch
Vì mọi người từ lâu đã trông ngóng nắng ấm
Sắc núi bồng bềnh trên những bến bãi
[Ánh nắng] soi sáng trên dòng sông sát đến cửa biển
Soi sáng đến những nơi gần gũi
Còn hơn cả mùa xuân ấm áp nơi xa.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Mở cửa vui mừng đón nắng mai
Gió mưa ròng rã chục ngày dài
U buồn lạnh lẽo, trời thương suốt
Ấm áp hanh khô, đất ngóng hoài
Sắc núi bồng bềnh trên bãi cát
Ánh dương chói lọi sát trùng khơi
Sáng soi đến những nơi gần gũi
Xuân ở phương nào cũng kém tươi.
Nguồn: Thơ chữ Hán danh nho Việt Nam: Kiếm hồ hoài cổ (tập 2), NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Tông Quyền » Hỷ viết