23/07/2021 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ thức trà hoa
初識茶花

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 04:17

 

Nguyên tác

伊軋籃輿不受催,
湖南秋色更佳哉。
青裙玉面初相識,
九月茶花滿路開。

Phiên âm

Y yết lam dư bất thụ thôi,
Hồ Nam thu sắc cánh giai tai.
Thanh quần ngọc diện sơ tương thức,
Cửu nguyệt trà hoa mãn lộ khai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xe lăn kĩu kịt không ngừng
Hồ Nam thu đẹp vô chừng đấy chăng
Quần xanh mặt ngọc dường quen
Đầy đường tháng chín giăng giăng hoa trà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Sơ thức trà hoa