27/01/2022 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạc thử 1
碩鼠 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 02:18

 

Nguyên tác

碩鼠碩鼠,
無食我黍!
三歲貫女,
莫我肯顧。
逝將去女,
適彼樂土。
樂土樂土,
爰得我所。

Phiên âm

Thạc thử! Thạc thử!
Vô thực ngã thử.
Tam tuế quán nhữ,
Mạc ngã khẳng cố.
Thệ tương khứ nhữ,
Thích bỉ lạc thổ.
Lạc thổ! Lạc thổ!
Viên đắc ngã sở.

Dịch nghĩa

Con chuột to! Con chuột to!
Chớ ăn nếp của ta.
Ba năm ta đã quen cái thói này của mày rồi.
Mày chẳng chịu đoái tưởng đến ta.
Ta sẽ đi và bỏ mày.
Để đến một đất yên vui kia, một đất có đạo đức kia.
Một đất yên vui, một đất có đạo đức.
Ở đấy ta được nơi thích hợp.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!
Nếp ta, đừng ăn tới nghe mày.
Ba năm biết thói lâu nay,
Xót thương chẳng chịu đoái hoài đến ta.
Nên đành phải đi xa mày đó,
Đến đất kia thật rõ yên vui.
Đất an lạc, đất thảnh thơi,
Chốn kia thích hợp được nơi an nhàn.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

thạc: to lớn.
tam tuế: ba năm, nói đã lâu rồi.
quán: quen.
cố: nhớ đến.
thệ: đi.
lạc thổ: đất vui, nước có thái bình vì có đạo đức.
viên: ở.

Dân chúng đã khốn đốn vì chính trị tham tàn, cho nên nói thác rằng vì con chuột to đã làm hại mình mà bỏ đi nơi khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thạc thử 1