16/08/2022 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt ly
Separation

Tác giả: Emma Lazarus

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/09/2021 08:01

 

Nguyên tác

And so we twain must part! Oh linger yet,
Let me still feed my glance upon thine eyes.
Forget not, love, the days of our delight,
And I our nights of bliss shall ever prize.
In dreams thy shadowy image I shall see,
Oh even in my dream be kind to me!

Though I were dead, I none the less would hear
Thy step, thy garment rustling on the sand.
And if thou waft me greetings from the grave,
I shall drink deep the breath of that cold land.
Take thou my days, command this life of mine,
If it can lengthen out the space of thine.

No voice I hear from lips death-pale and chill,
Yet deep within my heart it echoes still.
My frame remains-my soul to thee yearns forth.
A shadow I must tarry still on earth.
Back to the body dwelling here in pain,
Return, my soul, make haste and come again!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Vậy mình chia tay nhau! Ồ, khoan đã,
Để em còn nhìn trong mắt thiết tha.
Đừng quên, tình yêu, ngày tháng vui qua,
Những đêm hạnh phúc không hề đánh giá.
Em gặp anh khi đêm vào mộng thả,
Ôi giấc mơ, còn tử tế với em!

Dù em chết, chẳng nghe thấy được thêm
Tiếng chân anh, giủ áo quần trên cát.
Nếu đợi em chào từ trong mộ đất,
Em uống sâu hơi thở đất lạnh thêm.
Giữ những ngày, anh nắm cuộc đời em,
Nếu anh được kéo dài không gian sống.

Chẳng giọng nói nào từ môi nhạt cóng,
Mà đáy tim em, còn tiếng vọng vang.
Ảnh hồn em – anh giữ được bao năm.
Một bóng phủ mờ em trên trái đất.
Em trở lại hình hài trong đau ngất,
Hồn em về, vội vã lần nữa đây!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emma Lazarus » Biệt ly