07/07/2020 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gươm vàng cắt đám cỏ hôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 10:09

 

Gươm vàng cắt đám cỏ hôi,
Có tiền chuộc lấy cho tôi kẻo già.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gươm vàng cắt đám cỏ hôi