28/09/2022 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai tiên nữ nhớ Lưu Nguyễn

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 18:02

 

Khúc Nghê vắng tựa lâu rồi,
Mộng tiên dài dặc, mộng người biết đâu.
Trời trong động, quạnh xuân sâu,
Nẻo trần không lối rầu rầu trăng soi.

Hương đầy suối, cánh đào trôi,
Men khe cát trắng, cỏ thôi bơ sờ!
Sương mai, đèn gió mơ hồ,
Sông đành không chốn hỏi đò Lưu lang.
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Hai tiên nữ nhớ Lưu Nguyễn