06/08/2020 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Quế Bình huyện nhân Chung Doãn xuất phiến cầu thi toại đề

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 17/04/2017 20:42

 

Phiên âm

Phiếm phiếm ngôi tường đạt Quế Bình
Chinh khâm đoan thính phượng hoàng minh
Bích đàm nguyệt tiểu ngân thu hộ
Độc tú tùng cao lục hạ đình
Phu đức cập đồn tiên Trác Lỗ[1]
Đạo tâm như kính hậu Chu Trình[2]
Tử tuyền thuỵ ứng quân tu ký
Tào bộ sa đê nhất phẩm vinh

Dịch nghĩa

Nhè nhẹ dong buồm đi tới Quế Bình
Sửa vạt áo nghiêm trang chờ nghe phượng hoàng gáy sáng
Hồ xanh trăng nhỏ những ngôi nhà sáng bạc màu thu
Tùng cao trơ trọi rợp sân xanh bóng như mùa hè
Tài năng cẩn cán hơn cả Trác Lỗ
Đạo đức gương sáng chỉ sau Chu Trình
Suối Tía (Tử tuyền) điềm lành ông nên nhớ
Sẽ sớm đi trên bờ đê với hàm nhất phẩm được vinh thăng

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thuyền đến Quế Bình lướt nhẹ nhàng
Chờ nghe phượng gáy áo nghiêm trang
Hồ xanh trăng nhỏ thu bàng bạc
Sân rợp tùng cao hạ chói chang
Trác Lỗ còn thua tài mẫn cán
Chu Trình chẳng khác tính đàng hoàng
Tử Tuyền cát vượng ông nên nhớ
Sớm bước trên đê nhất phẩm thăng
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009
[1] Tức Trác Mậu và Lỗ Cung, người thời Đông Hán.
[2] Tức Chu Hy, Chu Đôn Di và hai anh em Trình Hạo, Trình Di thời nhà Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Quế Bình huyện nhân Chung Doãn xuất phiến cầu thi toại đề