04/10/2022 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân thương nhớ

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 02/07/2008 21:53

 

Chàng ở nơi đâu thiếp ở nhà
Cây đào năm ngoái lại ra hoa
Chân trời rượu uống môi chàng ướt
Của sổ mưa bay chữ thiếp nhoà
Mải nhớ trầm hương thưa ngọn khói
Càng thương vòng ngọc lỏng tay ngà
Tin chàng chẳng đến, tin xuân đến
Có mộng đêm nay cũng chỉ là...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Xuân thương nhớ