28/01/2022 23:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tửu kỳ 4
對酒其四

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 17:29

 

Nguyên tác

百歲無多時壯健,
一春能幾日晴明。
相逢且莫推辭醉,
聽唱陽關笫四聲。

Phiên âm

Bách tuế vô đa thì tráng kiện,
Nhất xuân năng kỷ nhật tình minh.
Tương phùng thả mạc thôi từ tuý,
Thính xướng "Dương quan đệ tứ thanh[1]".

Dịch nghĩa

Đời người không mấy lúc thân thể tráng kiện,
Một mùa xuân cũng phải giữ cho được vài ngày tỉnh táo.
Gặp nhau đây không thể không say,
Vì đã nghe câu "Dương quan đệ tứ thanh".

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăm năm tuổi mấy khi cao ráo
Một xuân cần tỉnh táo vài ngày
Gặp nhau không thể không say
Vì nghe hào khí trong bài "Dương quan"
[1] Chỉ câu thơ: "Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương quan vô cố nhân" 勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人 (Xin chàng hãy cạn thêm một chén rượu, Ra khỏi Dương quan sẽ không còn người quen nữa) trong bài "Vị Thành khúc" của Vương Duy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Đối tửu kỳ 4