04/03/2021 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường mệnh nữ
長命女

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:22

 

Nguyên tác

春日宴,
綠酒一杯歌一遍。
再拜陳三願。
一願郎君千歲,
二願妾身長健,
三願如同樑上燕,
歲歲長相見。

Phiên âm

Xuân nhật yến,
Lục tửu nhất bôi ca nhất biến.
Tái bái trần tam nguyện.
Nhất nguyện lang quân thiên tuế,
Nhị nguyện thiếp thân trường kiện,
Tam nguyện như đồng lương thượng yến,
Tuế tuế trường tương kiến.

Bản dịch của Tống Cửu Lan

Tiệc ngày xuân,
Rượu lục một chén, ca một lần.
Lại vái ba nguyện cũ.
Một, nguyện lang quân ngàn tuổi,
Hai, nguyện thân thiếp kiện khang,
Ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà,
Hàng năm thường gặp mặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Trường mệnh nữ