29/01/2022 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nồm

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 20/05/2008 23:08

 

Hồi ký chuyện ngày xưa lòng cời lửa
Hẹn thề nồm mọc mốc
                chữ lên meo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nồm