06/10/2022 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Tư Huấn hoạ “Trường Giang tuyệt đảo đồ”
李思訓畫長江絕島圖

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2009 05:18

 

Nguyên tác

山蒼蒼,水茫茫,
大孤小孤江中央。
崖崩路絕猿鳥去,
惟有喬木攙天長。
客舟何處來?
棹歌中流聲抑揚。
沙平風軟望不到,
孤山久與船低昂。
峨峨兩煙鬟,
曉鏡開新粧。
舟中買客莫漫狂,
小姑前年嫁彭郎。

Phiên âm

Sơn thương thương, thuỷ mang mang,
Đại Cô, Tiểu Cô giang trung ương.
Nhai băng lộ tuyệt viên điểu khứ,
Duy hữu kiều mộc sam thiên trường.
Khách chu hà xứ lai?
Trạo ca trung lưu thanh ức dương.
Sa bình phong nhuyễn vọng bất đáo,
Cô sơn cửu dữ thuyền đê ngang.
Nga nga lưỡng yên hoàn,
Hiểu kính khai tân trang.
Chu trung mãi khách mạc mạn cuồng,
"Tiểu cô" tiền niên giá "Bành lang".

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Non xanh xanh, nước mông mênh
Cô lớn, Cô bé đứng giữa ghềnh
Núi lở nghẽn đường chim, vượn vắng
Ngất trời chỉ có đám cây xanh
Thuyền khách từ đâu đến?
Giữa dòng tiếng hát nhịp chèo thanh
Bãi bằng gió nhẹ xa không tới
Thuyền với non Cô bóng rập rình
Vòi vọi hai búi tóc
Gương sớm điểm trang xinh
Chú lái trong thuyền chớ nghĩ quanh
"Cô bé" năm xưa gả "chàng Bành"
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Lý Tư Huấn hoạ “Trường Giang tuyệt đảo đồ”