23/04/2024 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Âm hành kỳ 1
淮陰行其一

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/05/2021 00:05

 

Nguyên tác

簇簇淮陰市,
竹樓緣岸上。
好日起檣竿,
烏飛驚五兩。

Phiên âm

Thốc thốc hoài âm thị,
Trúc lâu duyên ngạn thượng.
Hảo nhật khởi tường can,
Ô phi kinh ngũ lưỡng.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chợ Hoài Âm rộn ràng đông đúc
Bờ ven sông lầu trúc trông bên
Cột buồm ngày đẹp nhô lên
Quạ bay kinh ngạc đôi dăm dập dìu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoài Âm hành kỳ 1