28/11/2021 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào Lỗ nho
嘲魯儒

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 13:43

 

Nguyên tác

魯叟談五經,
白髮死章句。
問以經濟策,
茫如墜煙霧。
足著遠遊履,
首戴方山巾。
緩步從直道,
未行先起塵。
秦家丞相府,
不重褒衣人。
君非叔孫通,
與我本殊倫,
時事且未達,
歸耕汶水濱。

Phiên âm

Lỗ tẩu đàm ngũ kinh,
Bạch phát tử chương cú.
Vấn dĩ kinh tế sách,
Mang nhiên truỵ yên vụ.
Túc trước viễn du lý,
Thủ đới phương sơn cân.
Hoãn bộ tòng trực đạo,
Vị hành tiên khởi trần.
Tần gia thừa tướng phủ,
Bất trọng bao y nhân.
Quân phi Thúc Tôn Thông,
Dữ ngã bản thù luân.
Thời sự thả vị đạt,
Quy canh Vấn thuỷ tân.

Dịch nghĩa

Ông già nước Lỗ bàn chuyện năm kinh
Tóc bạc vùi trong những từ chương đã chết
Hỏi ông cách giúp đời gúp nước
Ông ngơ ngác như từ mây mù rơi xuống
Chân ông đi giày "viễn du"
Đầu ông chít khăn kiểu "phương sơn"
Khệnh khạng ông bước trên đường thẳng
Chưa đi đã thấy bụi bay mù
Phủ thừa tướng nhà Tần
Không ưa những người áo dài lụng thụng
Ông không phải là Thúc Tôn Thông
So với tôi, ông cũng không giống
Chuyện đời ông còn chưa thông tỏ
Nên về bờ sông Vấn đi cày.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ông đồ nước Lỗ học ngũ kinh
Bạc đầu nhai chết từng chương cú
Hỏi ông giúp đời thế nào đây ?
Mờ mịt như người mây khói phủ!
Chân đi đôi giày "viễn du lý"
Đầu đội chiếc khăn "phương sơn cân"
Khệnh khạng ông bước theo đường thẳng
Chưa đi bụi đã như mây vần
Này, phủ thừa tướng đời nhà Tần
Không trọng những người áo lụng thụng
Ông không phải hạng Thúc Tôn Thông
Ông so với tôi cũng không giống!
Việc đời đã chẳng hiểu chi chi
Bến Vấn liệu về cày cho chóng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Trào Lỗ nho