23/10/2021 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 099
山居百詠其九十九

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2009 02:26

 

Nguyên tác

山居亦在苦娑婆,
百歲光陰一剎那。
盡此報身生極樂,
前頭險路已無多。

Phiên âm

Sơn cư diệc tại khổ Sa Bà,
Bách tuế quang âm nhất sát na.
Tận thử báo thân sinh Cực Lạc,
Tiền đầu hiểm lộ dĩ vô đa.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi vẫn ở cõi Ta Bà
Trăm tuổi nhanh như một sát na
Ngay báo thân này tròn vóc Phật
Trước đầu lối thẳm đã gần qua
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 099