02/07/2022 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đình oán
江亭怨

Tác giả: Tiểu long nữ - 小龍女

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2020 13:55

 

Nguyên tác

簾捲曲欄獨倚,
江展暮天無際。
淚眼不曾晴,
家在吳頭楚尾。

數點雪花亂委,
撲漉沙鷗驚起。
詩句欲成時,
沒入蒼煙叢裏。

Phiên âm

Liêm quyển khúc lan độc ỷ,
Giang triển mộ thiên vô tế.
Lệ nhãn bất tằng tình,
Gia tại Ngô đầu Sở vĩ.

Sổ điểm tuyết hoa loạn uỷ,
Phốc lộc sa âu kinh khởi.
Thi cú dục thành thì,
Một nhập thương yên tùng lý.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Cuốn rèm riêng tựa lan can,
Núi mở mây chiều miên man.
Mắt lệ chưa từng ráo,
Nhà tại đầu Ngô cuối Sở.

Rập rờn hoa tuyết bay tan,
Kinh hoàng hươu rừng âu bãi.
Câu thơ vừa nghĩ xong,
Chìm trong khói biếc la đà.
Đề mục có sách chép là Thanh bình nhạc lệnh 清平樂令, Kinh Châu đình 荊州亭, Ly đình yến 離亭燕.

Theo Lãnh trai dạ thoại 冷齋夜話, Hoàng Đình Kiên lên đình Kinh Châu chơi, thấy cột đình có đề bài từ này, đọc xong than rằng: “Lời thơ cứ như trong lòng mình mà chảy thẳng ra vậy, nét chữ lại như của đàn bà, ‘Mắt lệ chưa từng ráo’ thì thật chẳng khác gì lời của ma quỷ”. Đêm ấy ông nằm mơ thấy một người đàn bà hiện lên nói rằng: “Thiếp quê núi Ngô Thành đất Dự Chương, theo thuyền khách đến vùng này, chẳng may rớt xuống sông chết đuối, cô hồn vất vưởng, lên đình Kinh Châu cảm xúc mà làm nên bài từ, không ngờ ngài cũng nhận ra”. Ông kinh ngạc nói: “Thế thì nương tử đúng là Tiểu long nữ ở Ngô Thành rồi”.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiểu long nữ » Giang đình oán