09/12/2022 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu

Tác giả: Phạm Đạo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2019 04:39

 

Vô tình thấy chiếc lá vàng rơi
Mới biết mùa thu đã đến rôi
Bóng ai thấp thoáng trong sương mỏng
Cứ ngỡ là em dạ bồi hồi!
Hà Nội, Thu 1989

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo » Thu