18/07/2020 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai lặn xuống vực sâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 12:08

 

Đố ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo miệng cá, ghẹo người trong trăng.
Khảo dị:
Đố ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.
Mấy ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.
Đố ai nhảy xuống ao sâu,
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.
Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai lặn xuống vực sâu