21/05/2022 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu hỏi lớn trong đời

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 26/04/2019 06:50

 

(Tản-bút-thơ)

Thế giới quanh ta
Là biểu hiện của thế giới trong ta
Thế giới đầy chiến tranh, xung đột, tranh giành
Đầy bạo lực, bạo quyền, trí thức rởm, tàn ác
Đầy tham ô, hối lộ, bè phái, tà kiến, bất công
Đầy độc tài, độc đoán, bịp bợm, tham vọng cá nhân
Đầy xảo quyệt, tự hào, mặc cảm, dua nịnh, hư danh
Đầy tham sân si, cố chấp, khổ đau, sa đoạ…
Thế giới quanh ta
Là biểu hiện của thế giới trong ta
Thế giới của cái “tôi” chấp thủ vô minh!
Ta làm được gì cho thế giới?

Vô thức vũ trụ có mặt trong mỗi tâm thức cá nhân
Tâm linh cá thể là một mắt lưới
Mắt lưới trung tâm của toàn mạng lưới vũ trụ vô biên…
Nếu còn một mắt lưới không bị chìm trong biển vô minh
Thì toàn mạng lưới còn có cơ hội được kéo lên
Ta làm được gì cho toàn mạng lưới tâm linh?

Sinh ra và lớn lên giữa cõi đời điên đảo
Tâm não ta bị khuôn định theo trăm nghìn cái khuôn
Cuộc sống của ta là biểu hiện của cái “tôi” ảo tưởng
Chưa một lần dừng lại để tỏ ngộ chính mình!
Mang đầy năng lượng vô minh trong thế giới khổ đau
Ta làm được gì cho thế giới?

Chiều nay ngồi quan sát cái “tôi”
Cảm nghiệm thâm sâu và hốt nhiên tỏ ngộ
Giải thoát khỏi mọi khuôn đúc và được an lạc tự do
Cái thấy tự do là tuệ tri như thực
Tri tức hành - Tâm Không tức diệu hữu…
Hành thâm “tự tri-tỉnh thức-vô ngã”
Giây phút tự tri là giây phút Chân-Thiện-Mĩ cho đời
Ta tự biết ta làm gì cho thế giới.
2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Câu hỏi lớn trong đời