29/09/2020 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề II

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 02/06/2012 23:12

 

Ngược lối cơn mưa
Đưa tôi trở lại
Trên đường phố xưa
Vắng thưa người cũ.

Còn nguyên đào nụ
Nở xuân mấy lần
Dưới tầng rêu phủ
Giấu bao chuyển vần...
7-2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Không đề II