05/12/2022 01:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh nhân 2
清人 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:53

 

Nguyên tác

清人在消,
駟介麃麃。
二矛重喬,
河上乎逍遙。

Phiên âm

Thanh nhân tại Tiêu,
Tứ giới tiêu tiêu,
Nhị mâu trùng kiều,
Hà thượng hồ tiêu diêu.

Dịch nghĩa

Người ấp Thanh đến phòng ngự ở đất Tiêu,
Xe bốn ngựa mặc giáp chạy đi trông rất vũ dũng.
Chỉ còn lại những cái mấu ở mũi hai loại mâu dựng trên xe, thấy trùng điệp rất nhiều.
Quân lính thì rong chơi tiêu dao ở trên bờ sông Hoàng Hà.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Người Thanh ra đất Tiêu trấn thủ,
Bốn ngựa thì dũng vũ uy phong,
Mấu còn trơ lại trập trùng,
Hoàng Hà, quân lính mặc lòng tiêu dao.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tiêu: tên vùng đất bên sông Hoàng Hà.
tiêu tiêu: dáng vũ dũng.
kiều: cái mấu ở đầu mũi cây mâu để treo chùm lông đỏ. Nay chùm lông ấy đã tưa mất hết chỉ còn lại cái mấu ấy mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thanh nhân 2