03/02/2023 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vật chi?

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/09/2017 16:38

 

Vật chi lăn ra từ bụi đất – vật ấy là tôi
Vật lăn dài trên thảm đời và tan về chính nó
Chiếc xe hồn đang chạy
Thể xác không níu nổi thời gian hoá phép già

Vật chi tan ra từ bụi đất – vật ấy là tôi
Hòn cát bụi nhỏ
Lớn lên
Già
Vĩnh biệt

Vật chi lăn ra từ bụi đất – vật ấy là tôi
Vật khóc dài chào đời, vật nói với mai sau, với khoảng không vọng lại
Vật là tôi, tôi là vật

Linh hồn thánh trong tro bụi hay sao?
Không!
Linh hồn trong tấm thân đầy dẫy bệnh
Vật lăn vào bụi đất
Hồn bay về Thiên Đường

Vật chi lăn ra từ tội lỗi – vội chôn xuống mồ
Xin bật que lửa và diêm sinh
Vật có còn gì suốt tháng năm?
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vật chi?