05/07/2022 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đương cú hữu đối
當句有對

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2014 11:28

 

Nguyên tác

密邇平陽接上蘭,
秦樓鴛瓦漢宮盤。
池光不定花光亂,
日氣初涵露氣乾。
但覺遊蜂饒舞蝶,
豈知孤鳳憶離鸞。
三星自轉三山遠,
紫府程遙碧落寬。

Phiên âm

Mật nhĩ Bình Dương tiếp Thượng Lan[1],
Tần lâu uyên ngoã[2], Hán cung bàn[3].
Trì quang bất định hoa quang loạn,
Nhật khí sơ hàm lộ khí can.
Đãn giác du phong nhiêu vũ điệp,
Khởi tri cô phụng ức ly loan.
Tam tinh tự chuyển tam sơn viễn,
Tử phủ[4] trình dao bích lạc[5] khoan.

Dịch nghĩa

Cung Bình Dương gần sát, tiếp nối cung Thượng Lan,
Gác Tần có ngói uyên ương, cung Hán có mâm đồng.
Ánh mặt ao không đổi, ánh hoa lung lay,
Khí mặt trời vừa chiếu, khí sương móc khô.
Chỉ biết ong chơi bướm múa,
Đâu biết phượng cô đơn nhớ loan nơi xa.
Ba chòm sao tự di chuyển, ba núi ở xa,
Đường đến phủ tía xa, bầu trời xanh rộng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bình Dương gần, Thượng Lan ngay sát
Ngói uyên Tần, mâm bạc Hán cung
Ao không đổi, hoa rung rung
Mặt trời vừa chiếu, sương rừng dần khô
Chỉ biết có ong chơi, bướm múa
Còn phượng đơn, nhung nhớ loan xa
Ba sao chuyển, ba núi xa
Bầu trời xanh rộng, xa là cõi tiên
Bài thơ này trong mỗi câu, nửa trên lại đối với nửa dưới.

[1] Tên hai cung điện trong hoàng thành Trường An.
[2] Tức uyên ương ngoã, loại ngói có ngàm âm khít vào nhau.
[3] Cái mâm bằng đồng của vua Hán Vũ Đế, dùng để hứng sương đêm, rồi mài ngọc vào để luyện thuốc tiên.
[4] Nơi tiên ở.
[5] Bầu trời xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đương cú hữu đối