27/07/2021 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phi tửu
非酒

Tác giả: Ung Đào - 雍陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 07:44

 

Nguyên tác

人人漫說酒消懮,
我道翻為引恨由。
一夜醒來燈火暗,
不應愁事亦成愁。

Phiên âm

Nhân nhân mạn thuyết tửu tiêu ưu,
Ngã đạo phiên vi dẫn hận do.
Nhất dạ tỉnh lai đăng hoả ám,
Bất ưng sầu sự diệc thành sầu.

Dịch nghĩa

Mọi người đều nói quá rằng rượu làm hết buồn lo,
Tôi muốn nói do rượu mới có buồn lo.
Vì một đêm kia tỉnh lại, trong ánh đèn mờ tối,
Không muốn buồn thì buồn cũng tới.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta bảo hết buồn nhờ rượu
Tôi cho rằng do rượu buồn lo
Một đêm tỉnh rượu đèn mờ
Không buồn lòng cũng thành vơ vẩn buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ung Đào » Phi tửu