26/11/2020 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa nào ấm mộng?

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 18:52

 

Từ hoa vương giả đến hoa hèn
Bướm cũng vừa say đã nhạt men
Giận khắp loài thơm lòng chẳng ấm
Còn chăng đâu đó LỬA ĐÀI SEN!
14-6-1963

Nguồn: Lửa từ bi, Đoàn thanh niên tăng ni xuất bản, Sài Gòn, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hoa nào ấm mộng?