09/12/2021 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Xuân dạ mộng dữ du” hoạ chi
步韻胡得合春夜夢與斿和之

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2019 22:30

 

Nguyên tác

偶接佳音日未沉,
知君千里夢相尋。
詩傳芳稿宜新筆,
句會梅花合浪吟。
痲郡蹉跎緣事冗,
皇州消息重情深。
歸來正喜春猶早,
紅粉香迎沛滿簪。

Phiên âm

Ngẫu tiếp giai âm nhật vị trầm,
Tri quân thiên lý mộng tương tầm.
Thi truyền phương cảo nghi tân bút,
Cú hội mai hoa hợp lãng ngâm.
Ma quận[1] tha đà duyên sự nhũng,
Hoàng châu[2] tiêu tức trọng tình thâm.
Qui lai chánh hỉ xuân do tảo,
Hồng phấn hương nghinh bái mãn trâm.

Dịch nghĩa

Chợt tiếp được bài thơ có âm vận đẹp vào lúc ngày chưa tàn
Mới biết anh ở ngoài ngàn dặm đã tìm gặp tôi trong mơ
Hương thơ truyền qua bản thảo thơm phức, ngờ là thơ mới làm
Câu thơ nhắc tới bài thơ cũ vịnh mai mà tôi và anh đều nhớ, thích hợp cho ta ngâm tràn
Anh ở huyện Ma Linh bận vì công việc nhiều nên cái hẹn vào thăm tôi cứ lần lữa mãi.
Tôi ở kinh nhận được tin thì biết anh coi trọng tình bạn
Hy vọng anh trở về đúng vào dịp vui đầu xuân
Đón tiếp anh có khách hồng phấn hương đượm đầy trâm

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Tiếp được giai âm ngày chửa tắt
Biết anh ngàn dặm mộng tìm nhau
Thơ truyền phương cảo ngờ vừa viết
Ngâm nhắc mai hoa đã thuộc làu
Việc lắm, sa đà quên cựu ước
Tình thâm tin tức gửi Hoàng châu
Hãy về đúng dịp vui xuân mới
Người đón hương thơm đẫm mái đầu
[1] Tên quận Chàm xưa, nay là tỉnh Quảng Trị.
[2] Chỉ nơi vua đóng đô, đây trỏ Huế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Xuân dạ mộng dữ du” hoạ chi