26/05/2022 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Hương Lâm tự hữu cảm
登香林寺有感

Tác giả: Vũ Huy Tấn - 武輝晉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 11:08

 

Nguyên tác

徘徊旅次數旬來,
乘興攜筇上梵臺。
山若留人千匝繞,
花如媚客兩行開。
詩人景興易成句,
酒被愁牽難盡杯。
最是白雲凝望處,
欲薋翰羽一飛回。

Phiên âm

Bồi hồi lữ thứ sổ tuần lai,
Thừa hứng huề cung thượng Phạm đài.
Sơn nhược lưu nhân thiên tạp nhiễu,
Hoa như mị khách lưỡng hành khai.
Thi nhân cảnh hứng dị thành cú,
Tửu bị sầu khiên nan tận bôi.
Tối thị bạch vân ngưng vọng xứ,
Dục tư hàn vũ nhất phi hồi.

Dịch nghĩa

Bồi hồi ở quán khách mấy tuần rồi
Nhân lúc hứng chống gậy lên đài Phật
Núi như giữ người lại dăng quanh co nghìn lớp
Hoa như chiều lòng khách nở suốt hai bên đường
Thơ được cảnh gợi hứng, dễ viết thành câu
Rượu vương vấn mối sầu, uống khó cạn chén
Chỉ đăm đăm trông nơi vầng mây bạc
Muốn có đủ lông cánh để bay về cố hương

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Quán khách quẩn quanh cả tháng trường
Lên chùa chống gậy thú nào hơn
Níu người núi lượn quanh co lớp
Hiếu khách hoa tươi rực rỡ đường
Hứng cảnh thơ trào câu chữ hiện
Buồn lòng rượu uống nỗi sầu vương
Đăm đăm nhìn chốn làn mây bạc
Mong khoẻ cánh về lại cố hương
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Huy Tấn » Đăng Hương Lâm tự hữu cảm