13/04/2021 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật hiểu khởi
春日曉起

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 21:44

 

Nguyên tác

宿火明書牖,
曉鍾聞佛臺。
主人催被起,
小子報花開。
夜氣融孤竹,
晴光弄小梅。
流鶯囀不已,
應有故人來。

Phiên âm

Túc hoả minh thư dũ,
Hiểu chung văn Phật đài.
Chủ nhân thôi bị khởi,
Tiểu tử báo hoa khai.
Dạ khí dung cô trúc,
Tình quang lộng tiểu mai.
Lưu oanh chuyên bất dĩ,
Ưng hữu cố nhân lai.

Dịch nghĩa

Ngọn đèn khuya loè song sách
Tiếng chuông sớm vang bên chùa.
Chủ nhà tung chăn dậy
Trẻ con mách hoa nở
Hơi đêm đã chui vào trong ngọn trúc đứng trơ trọi kia
Ánh mặt trời nô giỡn trên cành mai nho nhỏ xinh xinh.
Chim hoàng oanh (sao mà) gióng giả kêu hoài?
Chắc phải có ông bạn xưa nào sắp tới chơi)

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Song sách còn chong nến
Chuông chùa giục sáng trời.
Chủ nhà tung chiếu dậy
Con trẻ mách hoa cười.
Bóng tối chui cành trúc
Ánh hồng giỡn đoá mai
Oanh vàng sao giục mãi?
Chắc có bạn sang chơi!
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Xuân nhật hiểu khởi