29/03/2023 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Chiêu Liệt miếu
題昭烈廟

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 08:26

 

Nguyên tác

一時英傑收爲用,
三百基圖危復安。
向使天心猶祚漢,
沼吳墟魏又何難。

Phiên âm

Nhất thì anh kiệt thu vi dung,
Tam bách cơ đồ nguy phục an.
Hướng sử thiên tâm do tộ Hán,
Chiểu Ngô khư Nguỵ hựu hà nan.

Dịch nghĩa

Một thời anh kiệt được thu dụng,
Cơ đồ ba trăm năm đang nguy trở lại an.
Nếu lòng trời còn giúp nhà Hán,
Thì việc lấp Nguỵ, dìm Ngô đâu có khó khăn.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Anh kiệt thời nao thoả vẫy vùng,
Trăm năm cơ nghiệp lại hưng an.
Lòng trời nếu giúp ngôi nhà Hán,
Lấp Nguỵ, dìm Ngô chẳng khó khăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đề Chiêu Liệt miếu