19/05/2021 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (I)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 07:02

 

Khách hỡi, chào ai kíp nỡ từ ?
Xui người bát ngát phải nên đưa.
Dùng dằng động ngọc vừa khi sớm,
Dìu dặt làng hoa nhẫn[1] khắc trưa.
Đường khách dặm ngàn chàng hãy lại[2],
Chăn loan nửa bức thiếp còn chờ.
Non xanh nước biếc khi lành lạnh,
Cũng chớ cho hay chút nghĩa xưa.
[1] Cả.
[2] Trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (I)