16/08/2022 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Bồng Lai - Du hứng
望蓬萊—遊興

Tác giả: Khâu Xứ Cơ - 丘處機

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Mặc Am vào 15/06/2019 22:08

 

Nguyên tác

飄蓬客,
天賜水雲閑。
自在行時無日月,
相隨到處有蓑蠻,
風雨亦開顏。

修煉事,
地軸鎖天關。
出有入無三尺劍,
長生不死一丸丹,
名列上仙。

Phiên âm

Phiêu bồng khách,
Thiên tứ thuỷ vân nhàn.
Tự tại hành thời vô nhật nguyệt,
Tương tuỳ đáo xứ hữu thoa man,
Phong vũ diệc khai nhan.

Tu luyện sự,
Địa trục toả thiên quan.
Xuất hữu nhập vô tam xích kiếm,
Trường sinh bất tử nhất hoàn đan,
Danh liệt thượng tiên.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Chơi muôn nẻo,
Trời khiến nước non nhàn.
Tự tại ngao du quên ngày tháng,
Đồng hành chỉ có áo tơi mang,
Mưa gió cũng không màng.

Chăm học đạo,
Trục đất khoá thiên quan.
Lui tới hữu vô: ba thước kiếm,
Trường sinh bất tử: một viên đan,
Tiên giới sánh ngang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khâu Xứ Cơ » Vọng Bồng Lai - Du hứng