21/08/2022 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Đình (Diên) Nghệ (931-938)

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:13

 

Dương Đình Nghệ giữ yên đất nước
Coi binh quyền mới được bảy năm
Thì tên nha tướng gian thâm
Là Kiều Công Tiễn manh tâm hại người (937)

Ham địa vị giết ngay chủ cũ
Công Tiễn kia dạ thú lòng lang
Cũng vì ham chức, làm càng
Rước quân ngoại tộc phá tan cơ đồ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Dương Đình (Diên) Nghệ (931-938)