01/07/2022 15:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

So sánh

Tác giả: Nizar Qabbani - نـزار قـبـّانـي

Nước: Syri
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2010 21:32

 

Bản dịch của Lương Duyên Tâm

Anh không giống những người tình của em
Người khác trao cho em đám mây
Anh trao cho em cơn mưa
Người khác trao cho em chiếc đèn
Anh trao cho em mặt trăng
Người khác trao cho em cành cây
Anh trao cho em cái cây
Nếu người ấy trao cho em con tàu
Anh sẽ trao cho em cuộc hành trình
Nguồn: Tạp chí thơ số 9 - 2009.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nizar Qabbani » So sánh