16/06/2024 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên
鷓鴣天

Tác giả: Tống Kỳ - 宋祁

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2007 20:00

 

Nguyên tác

畫轂雕鞍狹路逢,
一聲腸斷繡簾中。
身無彩鳳雙飛翼,
心有靈犀一點通。

金作屋,
玉為籠,
車如流水馬游龍。
劉郎已恨蓬山遠,
更隔蓬山幾萬重。

Phiên âm

Hoạ cốc điêu an hiệp lộ phùng,
Nhất thanh trường đoạn tú liêm trung.
Thân vô thái phượng song phi dực,
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Kim tác ốc,
Ngọc vi lung,
Xa như lưu thuỷ mã du long.
Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn,
Cánh cách Bồng sơn kỷ vạn trùng.[1]

Bản dịch của Lê Văn Đình

Xe ngọc yên vàng ngõ hẻm trông
Trong rèm ai gọi đứt can trường
Chẳng vây chẳng cánh khôn bay bổng
Lòng chỉ riêng soi một điểm thông

Vàng xây cửa
Ngọc tạc lồng
Xe như nước chảy ngựa như rồng.
Chàng Lưu chỉ hận Bồng Sơn cách
Nào biết Bồng Sơn cách mấy trùng.
Theo "Tình sử", có lần Tống Kỳ qua Vệ Nhai, gặp một chiếc xe trong cung, trong xe có người vén rèm rồi thốt ra "Tiểu Tống đấy". Tống Kỳ về làm bài từ này, sau truyền vào cung tới tai vua. Tống Nhân Tông cho tìm ra người thốt ra câu đó, nói với Tống Kỳ "Núi Bồng Lai không xa đâu" và đem nàng ban cho.
[1] Hai câu này mượn ý từ bài "Vô đề" của Lý Thương Ẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Kỳ » Giá cô thiên