05/07/2022 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ thu tương quy Tần lưu biệt Hồ Nam mạc phủ thân hữu
暮秋將歸秦留別湖南幕府親友

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2014 11:42

 

Nguyên tác

水闊蒼梧野,
天高白帝秋。
途窮那免哭,
身老不禁愁。
大府才能會,
諸公德業優。
此歸衝雨雪,
誰憫蔽貂裘。

Phiên âm

Thuỷ khoát Thương Ngô[1] dã,
Thiên cao Bạch Đế[2] thu.
Đồ cùng na miễn khốc,
Thân lão bất cấm sầu.
Đại phủ tài năng hội,
Chư công đức nghiệp ưu.
Thử quy xung vũ tuyết,
Thuỳ mẫn tế điêu cừu.

Dịch nghĩa

Sông trong thung lũng núi Thương Ngô rộng,
Trời thu ở núi Bạch Đế cao.
Đến đường cùng không thể không khóc,
Thân già chẳng ai cấm buồn.
Phủ này quy tụ nhiều tài năng,
Quý vị trong phủ đều đức độ và chuyên môn giỏi.
Lần về này qua mưa gió và tuyết lạnh,
Có ai đó thương cảm đã cho áo lông điêu để mặc cho ấm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Thương Ngô sông dài và rộng
Bạch Đế non thu cũng trời cao
Đường cùng không khóc được sao
Thân già lắm bệnh lẽ nào không bi
Nhiều tài năng phủ quy tụ được
Quý vị đều trí đức giỏi giang
Đường về mưa tuyết lạnh lùng
Có ai thương cảm áo lông cho rồi
Bài này được làm năm 770 khi Đỗ Phủ quanh quẩn ở Giang Nam hai năm bệnh vẫn không hết, lại thêm ở Đàm châu nơi ông ngụ cư có loạn, ông từ biệt bạn bè ở Hồ Nam đưa gia quyến về kinh đô Trường An (thuộc đất Tần). Nhưng ông mất khi thuyền còn lênh đênh trên sông Tương (trong địa phận Hồ Nam).

[1, 2] Tên núi trong tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộ thu tương quy Tần lưu biệt Hồ Nam mạc phủ thân hữu