29/10/2021 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự huống
自貺

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 19:43

 

Nguyên tác

陶令棄官後,
仰眠書屋中。
誰將五斗米,
擬換北窗風。

Phiên âm

Đào lệnh[1] khí quan hậu,
Ngưỡng miên thư ốc trung.
Thuỳ tương ngũ đẩu mễ,
Nghĩ hoán bắc song phong.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đào lệnh từ quan nghỉ
Thư phòng gối giấc say
Ai đem năm đấu gạo
Đổi được gió song này?
Bài này được làm vào khoảng năm Khai Thành thứ tư (839).
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Tức Đào Tiềm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tự huống